30 września 2013,
Lublin, Dzień Kultury Żydowskiej (warsztaty na rynku) fot. Stanisław Sadowski

 

Powrót do listy